Ana Sayfa
Hakkýmýzda
Ürünlerimiz
Kalite Belgelerimiz
Markamýz
Ýletiþim
1997 yýlý sonunda KAYSERÝ sanayinin mobilya sektöründeki geliþmesi ve büyümesiyle birlikte mobilya yan sanayi olarak Kayseri organize sanayinde kurulmuþtur

Yeni üretim teknolojileri kullanan þirketimiz kaliteyi ön planda tutmayý kendisine prensip edinmiþtir

Vizyonumuz ürün yelpazesini yenilikler ve teknolojik geliþmeleri takip ederek tüm hizmetleri hýzlý, kaliteli ve güvenilir bir þekilde sunmaktadýr.

Misyonumuz dünya standartlarýnda, ürünler geliþtirmek ve üretmektir.

 
Kalitede Öncü Marka